درباره ما

درباره ما

مؤسسه آموزش عالی ايرانيان، يک مؤسسه غيرانتفاعی است كه از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تأييد شده‌است. اين مؤسسه با موفق‌ترين مؤسسه‌های آموزش عالی مديريت در دنيا همكاری می كند تا بالاترين سطح از آموزش ها را در اختيار مديران حرفه‌ای ايرانی قرار دهد.

اين مؤسسه زمينه هایی فراهم كرده تا استادان برجسته بين المللی و شخصيت‌های موفق سازمان‌ها بتوانند اطلاعات خود را از آخرين شيوه‌ها و تجربيات مديريتی با در نظر گرفتن شرایط بازار ايران ارائه دهند.

مؤســــســه آمــوزش عـالـی ايـرانـيـان قـصــد دارد به فــارغ التحـصيـلان خود این توانایی را بدهد که بتوانند ایـده‌های خود را به باورها و مهارت‌های عملی لازم برای رسیدن به موفقیت مجهز نمایند.

بروشور IBS

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.