فهرست آرشیو
اخبار وبلاگ

ضرورت ادامه آموزش برای مدیران ایرانی

1 تیر 1393

 

دکتر علینقی مشایخی رئیس مؤسسه آموزش عالی ایرانیان، در این مقاله درباره ضرورت ادامه آموزش برای مدیران ایرانی می گویند و مزایای دوره "مدیریت اجرایی دانشگاه آلتو با همکاری IBS" را مورد بررسی قرار می دهند.

ادامه مطلب

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.