اخبار وبلاگ « حسابداری مدیریت و کنترل » توسط استاد تمو مالمی، ریئس هیئت مدیره و استاد دانشگاه آلتو

« حسابداری مدیریت و کنترل » توسط استاد تمو مالمی، ریئس هیئت مدیره و استاد دانشگاه آلتو

27 آذر 1394

دانش‌پذیران دوره دوم مدیریت اجرایی دانشگاه آلتو در کلاس « حسابداری مدیریت و کنترل »

دانشپذیران دوره دوم مدیریت اجرایی دانشگاه فنلاند چهارمین ماژول خود را تحت عنوان حسابداری مدیریت و کنترل در تاریخ 24 تا 26 آذر در IBS گذراندند. دکتر تمو مالمی برای بار دوم در IBS تدریس کردند. ایشان یک تئوریسین فنلاندی در حوزه مدیریت سازمانی، ریئس هیئت مدیره و استاد دانشگاه آلتو می باشد. از نظر دکتر مالمی، حسابداری مدیریتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمانها جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه و درست تأکید دارد. مدیران باید قادر به درک، آنالیز، تفسیر و استفاده صحیح از اطلاعات حسابداری باشند. سیستمهای کنترل مدیریتی قادر به عملیاتی سازی استراتژی ها هستند. این ماژول به روزترین جایگزین ها برای طراحی سیستم کنترل را بررسی می نماید. حسابداری مدیریت و سیستمها کنترل شیرازه اصلی علمی است که امروز «مدیریت عملکرد بنگاهها» نامیده می شود.

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.