اخبار وبلاگ مدیران هم تراز خود را کجا پیدا می کنید؟

مدیران هم تراز خود را کجا پیدا می کنید؟

5 اردیبهشت 1395

لطفا برای کسب اطلاعات در زمینه فعالیت های آموزشی موسسه آتیه پویای ایرانیان "IBS" فیلم ذیل را مشاهده فرمائید.

http://www.aparat.com/ibs.ir

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.