اخبار وبلاگ مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

22 آبان 1395

دانشپذیران دوره مدیریت اجرایی دانشگاه آلتو فنلاند ورودی سال 2015، هفتمین ماژول اصلی خود را تحت  عنوان «مدیریت منابع انسانی» در تاریخ 25 تا 27 اکتبر 2016 (4 تا 6 آبان سال 1395) در IBS گذراندند. این ماژول توسط پروفسور اینگمار بورکمان تدریس شد. دکتر بورکمان استاد و رئیس دانشگاه تجارت فنلاند می‌باشد. تحقیقات او بر موضوعات مدیریت منابع انسانی بین المللی و ایجاد دانش و انتقال آن در شرکتهای چند ملیتی متمرکز است.

این دوره به اهمیت و چگونگی استفاده بخش منابع انسانی به عنوان مزیت رقابتی در شرکتها پرداخت. در پایان این دوره شرکت کنندگان به شناخت کاملی از  نقاط اشتراک بین مدیریت منابع انسانی، استراتژی رقابتی و مدیریت شرکت های چند ملیتی دست پیدا کردند و بطور کلی بیش از پیش به اهمیت مدیریت افراد پی بردند. با مطالب مورد بحث و دانش کسب شده در این دوره دانش‌پذیران قادر به شناسایی و حل بسیاری از چالشهای اصلی شرکتها در زمینه مدیریت منابع انسانی، مدیریت استعدادها، مدیریت دانش و مدیریت تغییر می‌باشند.

با ارایه این فرم، شما به پایگاه داده ما اضافه می‌شوید و از این پس خبرنامه فصلی و اطلاعات کارگاه‌های آموزشی آینده را دریافت خواهید کرد.


برای دریافت اطلاعات از جلسات EMBA لطفا اینجا را علامت بزنید.