خوش آمدید

مؤسسه آموزش عالی ايرانيان، يک مؤسسه غيرانتفاعی است كه از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تأييد شده‌است. اين مؤسسه با موفق‌ترين مؤسسه‌های آموزش عالی مديريت در دنيا همكاری می كند تا بالاترين سطح از آموزش ها را در اختيار مديران حرفه‌ای ايرانی قرار دهد.

اين مؤسسه زمينه هایی فراهم كرده تا استادان برجسته بين المللی و شخصيت‌های موفق سازمان‌ها بتوانند اطلاعات خود را از آخرين شيوه‌ها وتجربيات مديريتی با در نظر گرفتن شرایط بازار ايران ارائه دهند.

مؤسسه آموزش عالی ايرانيان قصد دارد به فارغ التحصيلان خود این توانایی را بدهد که بتوانند ایده‌های خود را به باورها و مهارت‌های عملی لازم برای رسیدن به موفقیت مجهز نمایند.

مشترک اخبار ما شوید